Wij willen Alkmaar beter maken!

Het bedrijfsleven heeft een grote economische kracht en is onmisbaar voor de brede welvaart in de stad. Samen met het gemeentebestuur en het onderwijs werkt Ondernemend Alkmaar als strategisch partner daarom aan de versterking van de positie van de ondernemer in Alkmaar en daarmee aan de centrumfunctie van Alkmaar in het gebied ten Noorden van de MRA in Noord-Holland.

Meer over onze missie & visie

Ondernemend Alkmaar richt zich op de volgende 6 belangrijke thema’s:

Ondernemersfonds

Iedereen die meebetaalt kan aanspraak maken op het fonds voor het financieren van collectieve initiatieven. Ga na namens welk trekkingsrechtgebied je een initiatief wilt verwezenlijken en neem contact op met de coördinator van je trekkingsrechtgebied om na te gaan hoe de coördinator het verzoek eventueel zal indienen bij Stichting Ondernemersfonds Alkmaar.

Aanmeldprocedure

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws van Ondernemend Alkmaar

Groots of klein ondernemen. Een bedrijf runnen of starten als zzp’er. Voeten in de klei of onder tafel. In Alkmaar kan het allemaal.

Sponsor evenementen

Ondernemend Alkmaar organiseert regelmatig evenementen voor sponsors, donateur en business sponsors. Wij sturen de uitnodigingen per email maar ook soms per post. Dus geef een eventuele adreswijziging van je bedrijf door via het contactformulier!

Trots op onze sponsors

Ondernemend Alkmaar is de ondernemersorganisatie van Alkmaar! Wij bieden toegevoegde waarde op zowel strategisch gebied als operationeel niveau.

Onze aanpak:
• Belangen behartiging voor het bedrijfsleven
• Gesprekspartner zijn van de gemeente Alkmaar
• Stimuleren van de regionale economie
• Zorgen voor onderlinge samenwerking
• Contacten leggen en netwerken uitbreiden

Word ook sponsor, donateur of businesslid!