Over Ons

Kernwaarden

Zonder ondernemers geen Alkmaar, zonder Alkmaar geen ondernemers. Een gemeente met vele gezichten, maar altijd met hetzelfde DNA: DAADKRACHTIG, VERBINDEND & SAMENWERKEN!

Missie

Het bedrijfsleven heeft een grote economische kracht en is onmisbaar voor de brede welvaart in de stad. Samen met het gemeentebestuur en het onderwijs werkt Ondernemend Alkmaar als strategisch partner daarom aan de versterking van de positie van de Ondernemer in Alkmaar en daarmee aan de centrumfunctie van Alkmaar in het gebied ten Noorden van de MRA in Noord-Holland.

Visie

Het creëren van een optimaal economisch- en vestigingsklimaatklimaat voor de ondernemers die in Alkmaar actief zijn en de ondernemers die zich in Alkmaar gaan vestigen. Het opleiden en behouden van onze talenten is een voorwaarde. Ondernemers willen strategisch bijdragen aan een goede balans tussen economische groei en leefbaarheid zodat we voor de toekomstige generaties het welvaarts- en welzijnsniveau in Alkmaar op een hoog niveau houden. Investeringen naar een duurzame energiehuishouding, woningen, bereikbaarheid, recreatie & toerisme, arbeid & onderwijs zijn een voorwaarde.

Alkmaar is namelijk een parel en dat moeten wij als ondernemers en inwoners zo houden. We moeten er samen aan werken om winkelstad nummer 1 en het cultureel, financieel en economisch centrum van Noord-Holland Noord te blijven. Dit is dan ook de visie van Ondernemend Alkmaar.