Disclaimer

Schade

Ondernemend Alkmaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, materieel danwel immaterieel, direct of indirect ontstaan door de inhoud van de informatie -al of niet door derden aangeboden- op de website www.ondernemendalkmaar.nl. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.