Privacy statement

Ondernemend Alkmaar respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan Ondernemend Alkmaar verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Ondernemend Alkmaar garandeert dat de verstrekte informatie niet aan derden ter beschikking wordt gesteld.