Wonen

Ondernemend Alkmaar ondersteunt de woningbouwopgave voor Alkmaar en omstreken mits de groei integraal met de overige voorzieningen verloopt.

Er is hard behoefte aan huisvesting voor nieuwe werknemers, studenten en talenten die vanuit het land naar Noord-Holland Noord komen om daar een toekomst op te bouwen. Er zijn dan ook woningen nodig voor arbeidsmigranten, statushouders, overloop vanuit de MRA en expats. Langs de kanaaloevers is ruimte voor 15.000 woningen en tegelijkertijd is ruimte voor 5000 woningen binnenstedelijk en in de kernen van gemeente Alkmaar. Deze opgave opgeteld bij de overige plannen in Noord-Holland Noord betekend een opgave van ca. 65.000 woningen tot 2040. Dit betekend veel voor de infrastructuur in Noord-Holland ten Noorden van de MRA, het aantal arbeidsplaatsen, het onderwijsaanbod en het voorzieningen niveau, denk aan onderwijs en zorg. Vele woningen komen in zogenaamde integrale woon/werk omgeving te staan waardoor er veel ruimte ontstaat voor nieuwe ondernemers. Dat zal de ruimtevraag voor bedrijventerreinen niet oplossen waardoor er ook ruimte gecreëerd dient te worden voor nieuwe bedrijventerreinen. Dit kan allemaal duurzaam en vooraf goed doordacht langs een goede ontsluitingsstructuur.

Het is noodzakelijk dat de diverse gemeenten in een regio haar woon- en mobiliteitsvisies op elkaar afstemt waardoor de groei verantwoord zal verlopen.