Bedrijventerreinen

In gemeente Alkmaar transformeren een aantal bedrijventerreinen naar integrale woon-werk terreinen waardoor er voor bepaalde bedrijven geen plek meer zal zijn. Deze bedrijven plus de bedrijven die vanuit de MRA komen en de nieuwe bedrijven vereisen een goede vestigingslocatie.

Een goede vestigingslocatie is een bedrijventerrein waar bewust met de ruimte zal worden omgegaan. Daar is functiemenging met woningen of particuliere opslag niet gewenst. Verder willen wij dat de toekomstige bedrijven elkaar kunnen versterken door op basis van clustering van bedrijven bewust met de beschikbare ruimte om te gaan. Om goed te kunnen selecteren op basis van clustering nemen wij het gebied ten Noorden van het Noordzee kanaal in ogenschouw. Van de haven van Amsterdam tot de haven in Den Helder komen wij gebied specifieke kenmerken tegen waardoor er logischerwijze ruimte ontstaat voor maritieme-, duurzame-, agri-, logistieke-, bouw-, autobedrijven. Kantoren zien wij graag terug in de nieuw integrale woon-werk omgeving.

Voor bedrijven groter dan 5 ha waarin wellicht weinig werkgelegenheid zal zijn dienen wij regionaal beleid te maken. Dit soort bedrijven zijn op de huidige bedrijventerreinen waar de ruimte schaars is niet gewenst.

Zoals onder het thema “Duurzaamheid” omschreven streeft Ondernemend Alkmaar ernaar dat de bedrijventerreinen energieneutraal zullen worden. Daarnaast hebben wij aandacht voor de ondernemingen die niet op een bedrijventerrein zijn gevestigd.

In overleg met de LTO gaan wij een visie ontwikkelen voor alle agrarische ondernemers in Alkmaar en de regio. Wat zal de toekomst hen brengen?