Terug naar nieuwsoverzicht

Road Shows over rijksbijdrage Regio Deal

In februari worden onder de noemer ‘Road Shows’ drie bijeenkomsten in Noord-Holland Noord gehouden om informatie te verstrekken over de Regio Deal. De aanvraag voor deze rijksbijdrage voor projectinitiatieven in deze regio bedraagt 40 miljoen euro. Medio februari maakt het Rijk bekend welke bijdrage aan Noord-Holland Noord wordt toegekend.

31 januari 2024

In februari worden onder de noemer ‘Road Shows’ drie bijeenkomsten in Noord-Holland Noord gehouden om informatie te verstrekken over de Regio Deal. De aanvraag voor deze rijksbijdrage voor projectinitiatieven in deze regio bedraagt 40 miljoen euro. Medio februari maakt het Rijk bekend welke bijdrage aan Noord-Holland Noord wordt toegekend.

Drie Road Shows in Wognum, Schagen en Alkmaar

Er is per 31 oktober 2023 een Regio Deal ingediend bij het Rijk door de 17 gemeenten, onderwijs en ondernemers uit de regio Noord-Holland Noord. De aanvraag is tot stand gekomen dankzij een unieke samenwerking tussen diverse partners in de regio. De aanvraag is veertig miljoen euro groot. Het totaal beschikbare budget is echter overvraagd vanuit de vele regio’s in Nederland. Het is dus spannend hoe groot de rijksbijdrage voor de regio NHN zal zijn. De bijdrage is altijd een cofinanciering van vijftig procent van de totale projectkosten. De andere helft moet door de regio zelf worden gegenereerd. Per half februari 2024 zal het Rijk de grootte van de bijdrage aan onze regio bekendmaken.

Dan begint de zogeheten ‘dealmakingsfase’, oftewel de fase waarin wij als belanghebbenden projectinitiatieven kunnen definiëren. Deze moeten ten gunste zijn van de hele regio en aansluiten bij volgende programmalijnen:

  • Beter Leren
  • Beter Werken
  • Beter Leven

Het gaat in elk geval om projectinitiatieven waarvoor (inmiddels) budget beschikbaar is of waarvan de verwachting hoog is dat er in geïnvesteerd gaat worden in de periode 2025 tot en met 2028. De inmiddels beschikbare budgetten kunnen dan aangevuld worden met de bijdrage vanuit het Rijk.

Roadshows
Om een en ander bij u onder de aandacht te brengen, worden er in de komende maanden Roadshows georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een en ander nader toegelicht en is er ruime gelegenheid om aanvullende vragen te stellen. Deze vinden plaats op 6, 8 en 14 februari in respectievelijk Wognum, Schagen en Alkmaar. Klik HIER voor de uitnodiging.

Bent u geïnteresseerd om aanwezig te zijn bij een van deze Roadshows, dan komen we graag met u in contact om een projectinitiatief te bespreken en nader uit te werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met R.G.M (Rob) Niele, directeur Ondernemend Alkmaar, bereikbaar op telefoonnummer 06 51547332 of via de mail: directeur@ondernemendalkmaar.nl